Inspectierapport BSO Yonathan Buiten ZIJN

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Klik hier voor het rapport.’definitief rapport 2012 BSO Yonathan Buiten ZIJN

Klik hier voor het rapport.’definitief rapport 2013 BSO Yonathan Buiten ZIJN

Klik hier voor het rapport.’definitief rapport 2014 BSO Yonathan Buiten ZIJN

Klik hier voor het rapport.definitief rapport 2015 BSO Yonathan Buiten ZIJN

Klik hier voor het rapport.definitief rapport 2016 BSO Yonathan Buiten ZIJN

Klik hier voor het rapport. ‘Defintief rapport 2018 BSO Yonathan Buiten ZIJN’

Klik hier voor het rapport. ‘Definitief rapport 2019 BSO Yonathan Buiten ZIJN’

Voor meer informatie neem contact op met Joyce Ruysink