Kosten en tijden

Openingstijden
Buiten BSO in het Wild is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12:00 tot 18:45. Kinderen worden door de BSO opgehaald van school. Kinderen kunnen tot 18:45 uur opgehaald worden op de BSO locatie (Boedelhofweg 108, scoutingterrein Jan van Riebeeck).

Schoolvakanties ZIJN ZO LEUK…

Er is meer tijd om thema’s/activiteiten uit te diepen en te beleven. Ook is er meer tijd en energie om samen op pad te gaan. Voor een kijkje in de vakantiedagen zie ook pagina vakantie en studiedagen zijn zo leuk!
Buiten BSO in het Wild is 7 van de 12 vakantieweken geopend van 8:00-18:45 uur. Je brengt je kind zelf naar de BSO. Wij bieden 47 weken buitenschoolse opvang.

In de zomervakantie 2023 is Buiten BSO in het Wild de eerste drie weken open (regio midden) en de laatste drie weken gesloten. Verder is de BSO tijdens de 2 weken van de kerstvakantie en op nationale feestdagen gesloten (Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag).

Kosten en facturering

Het uurtarief bedraagt in 2023 € 8,35. We werken met pakketten, dus een vast maandbedrag.
De maandbijdrage wordt berekend door het aantal uren opvang per jaar (inclusief studie- en vakantiedagen, minus feestdagen en vijf weken vakantie per jaar) te delen door 12 maanden. Er zijn verschillende pakketten mogelijk. Indien kind(-eren) voor de 15e van de maand beginnen met de opvang wordt het gehele maandbedrag in rekening gebracht. Na de 15e van de maand wordt het halve maandbedrag in rekening gebracht.

Aan het begin van iedere maand krijgt u een rekening toegestuurd voor de komende maand. Wanneer u betaalt middels automatische incasso, wordt dit bedrag rond de 28e van iedere maand van uw rekening afgeschreven.

We willen jullie er op attenderen wijzigingen aan de belastingdienst door te geven; dit kan tegenwoordig ook telefonisch. Als je werkt heb je (meestal) recht op toeslag (wet kinderopvang). Bel de belastingdienst om formulieren op te vragen over Toeslag kinderopvang. De verwerkingstijd bedraagt 6-8 weken. Informatie over belastingteruggave: www.toeslagen.nl, LRK nummer Buiten BSO in het Wild: 117956235

Incidentele opvang is mogelijk, zowel tijdens schoolweken als tijdens vakanties als er plek is. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur.

Verzekering
Buiten BSO in het Wild heeft een WA verzekering voor bedrijven. Tevens moet je kind WA verzekerd zijn als hij/zij gebruik maakt van de opvang van Buiten BSO in het Wild.

Voor meer informatie neem contact op met Joyce Ruysink