Inspectierapporten

Kinderopvang moet goed en veilig zijn, zodat kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De overheid stelt kwaliteits- en veiligheidseisen aan kinderopvangbedrijven om de kwaliteit, veiligheid en financiering te kunnen waarborgen. Deze punten zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

Jaarlijks voert de GGD in opdracht van de gemeente een controle uit om na te gaan of aan de eisen voor kinderopvang is voldaan. U vindt de inspectierapporten op het Landelijk Register Kinderopvang. NB. Tot 2019 had Buiten BSO in het Wild de naam Yonathan Buiten Zijn.

inspectierapporten:

Definitief rapport 2023 bso in het Wild

definitief rapport BSO in het Wild december 2022

inspectierapport BSO in het Wild 2021

definitief rapport Buiten BSO in het Wild 2020

 definitief rapport Buiten BSO in het Wild 2019

  definitief rapport BSO Yonathan Buiten ZIJN december  2018

Voor meer informatie neem contact op met Joyce Ruysink.